Vi som driver Skogskvinns är Camilla Logarn och Sylvia Hedhammer, två skogsägar­kvinnor som har en bred erfarenhet av att vara kvinna och företagare i en skoglig värld.

Med människan, miljön och sinnena i fokus och uti­från våra erfarenheter, vill vi underlätta affärs-utvecklingen av skogsföretag
Camilla
Kontakt
Camilla
epost:
tfn 0708-71 76 14
Sylvia
epost:
tfn 0709-19 02 51
Sylvia
© www.hedco.se

Skogskvinns