Skogskvinns


Skogskvinns erbjudande till dig

Du har lust och vilja att utveckla och tjäna på din verksamhet. Vi hjälper dig.
Detta är grunderna
Vi bygger på det som finns och utgår från dagsläget - dina kunskaper och behov.
Tillsammans fixar vi det. Flera hjärnor hittar lösningar bättre än en. Vi lär av varandra i nätverk och grupper.
Du kan hitta idéer och lösningar hos kollegor eller konkurrenter och kreativt bearbeta dem så att de passar dig och ditt företag.
Det finns alltid utrymme för förbättringar.

Detta är verktygen

Utbildning efter behov - marknadsföring, skötsel av lövträd eller…
Studiebesök
Nätverk
Konkreta tips för företagandets behov
Affärsplan, mål.
 
© www.hedco.se