Skogskvinns

mer värden på skogsfastigheten
affärsutveckling

Skogskvinns
finns för kvinnor som är företagare med verksamhet med anknytning till skogen.

Skogen har många värden. Traditionella och nya sätt att tjäna pengar på skogen finns. Skogen är timmer, upplevelser rekreation och mycket mer, kanske ansvar att förvalta.

Vi erbjuder dig att affärsutveckla ditt företag, att samtala med den ledningsgrupp som du kanske inte har.
Läs mer här

Några länkar
www.dryaderna.se
www.skogskallingar.se
www.spillkrakan.se

Vi samarbetar med flera skogliga nätverk. Du hittar dem länkarna nedan.
© www.hedco.se